KENALI MAKHLUK JINAllah telah menegaskan dalam firman-Nya, “(Dialah Allah) yang Maha Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu, kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya”. (QS. Al-Jin: 26-27). Sehingga di ayat yang lain Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengakui akan ketidaktahuannya tentang keghaiban, kecuali yang sudah diwahyukan Allah kepadanya, “Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Al-A’raf: 188).


Berdasarkan ayat tersebut, kita boleh menyimpulkan bahawa yang paling tahu kehidupan alam ghaib hanyalah Allah, termasuk kehidupan jin dan syetan. Sebetulnya Rasulullah sendiri –makhluk yang paling dekat dan paling bertaqwa kepada Allah-, juga tidak tahu akan hal yang ghaib. Beliau tahu yang ghaib sebatas apa yang diberitahukan oleh Allah kepadanya melalui wahyu yang beliau terima. Sehingga kita tidak boleh sok tahu akan hal-hal yang ghaib. Kalau berbicara hal yang ghaib, ikutilah sumber wahyu yang ada (al-Qur’an dan al-Hadits) agar kita tidak tersesat, dan iman kita terhadap yang ghaib tidak salah.


Mitos Yang Harus Segera Diluruskan

Yang kita maksud dari mitos di sini adalah informasi tentang kehidupan jin yang tidak sesuai syari’at Islam. Yang selama ini menjadi opini ghaib dan wacana mistik yang mayoritas masyarakat kita meyakini akan kebenarannya. Padahal mitos itu tidak benar adanya. Akibat dari keyakinan pada mitos yang salah itu, keimanan kita pada yang ghoib, terutama tentang kehidupan jin jadi menyimpang dari syari’at Islam. Lalu dari kesalahan itu melahirkan penyimpangan prilaku dan perbuatan. Akhirnya ia takut pada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Lebih takut kepada jin dan syetan daripada takut kepada Yang menciptakan mereka, yaitu Allah.
Jin adalah sebahagian dari makhluk ghaib. Dan beriman kepada yang ghaib adalah sebahagian dari karakter dan sifat seorang mukmin yang bertaqwa (QS. al-Baqoroh: 1-5). Kalau keimanan seorang mukmin itu salah, maka akan terjadi kecacatan (kesalahan) dalam keimanannya. Berikut keyakinan yang salah kaprah (mitos yang tak perlu dibenarkan) dan sudah sebati dalam masyarakat, serta diblow-up di berbagai macam media massa –cetak atau elektronik- yang harus segera diluruskan agar tidak merusak iman kita, atau kaum muslimin pada khususnya.


1. Jin tidak takut kepada manusia

Siapa yang berkeyakinan atau mengatakan bahwa jin tidak takut pada manusia, itu adalah pernyataan yang salah kaprah. Karena sesungguhnya jin itu sangat takut kepada manusia, melebihi ketakutan manusia kepadanya. Hanya saja, karena manusia sudah menjatuhkan martabatnya, sering menghamba kepda jin dan minta pertolongan serta perlindungan kepadanya, akhirnya jin besar kepala (sombong), dan manusia jadi bernyali ciut sehingga dihantui ketakutan kepada jin, melebihi ketakutannya kepada Allah.
Allah berfirman, “Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah mereka dosa dan kesalahan.” (QS. al-Jin: 6).
Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, kronologi turunnya ayat tersebut (asbabun nuzul) adalah kerana kebiasaan para saudagar di zaman Jahiliyah yang bila melalui lembah atau bukit, selalu minta perlindungan  kepada Jin penghuni lembah tempat tersebut. Mereka takut kalau tidak melakukan itu, hidupnya akan celaka. Padahal sebenarnya para Jin lembah itu takut saat mereka melaluinya. Mereka jadi sombong atas manusia.


2. Jin tidak  mati atau dibunuh

Siapa yang mengatakan bahwa jin tidak boleh dibunuh, bererti ia telah berbohong dan mendustakan syari’at Islam. Kerana syari’at Islam sendiri menyatakan bahwa jin itu boleh mati seperti manusia. Yang diberi tangguh atau dipanjangkan umurnya sampai datang kiamat hanyalah Iblis, bagian dari jin, bukan jin secara keseluruhan.
Al-Qur’an mengisahkan: “Iblis berkata, “Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan”. Allah berfirman, “Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh.” (QS. al-A’raf: 14-15).
Rasulullah pernah berucap dalam lantunan do’anya, “Aku berlindung dengan Kemuliaan-Mu, tiada Tuhan selain Engkau, yang tidak akan mati. Sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati.” (HR. Bukhari).


3. Jin yang menampakkan diri tidak boleh disakiti

Kebohongan publik yang sering dilakukan media massa adalah, pernyataan bahwa Jin yang menampakkan diri dalam kehidupan nyata manusia tidak boleh disakiti. Kalau kita melakukan perlawanan, pasti akan sia-sia. Penampakkan jin dikesankan sebagai sosok sakti yang tak akan tersakiti, apalagi mati. Itu kedustaan terhadap apa yang telah dikabarkan Rasulullah.
Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Oleh sebab itu, jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka biarkanlah (izinkanlah) tiga hari. Jika setelah itu masih terlihat, maka bunuhlah karena ia adalah syetan.” (HR. Muslim).


4. Jin mengetahui semua keghaiban

Banyak manusia yang masih percaya bahwa para dukun itu punya koneksi dengan jin, padahal hakikatnya tidaklah begitu. Ada juga dukun palsu,dan hanya pura-pura saja. Jika ada dukun yang diyakini boleh berteman dengan Jin, maka mereka yakin bahwa dukun itu tahu akan segala macam keghaiban, termasuk tentang nasib dan masa depan mereka, dan yang lain sejenisnya. Mereka yakin bahwa jin itu tahu segala macam hal-hal yang ghaib.
Ternyata keyakinan itu salah besar. Meskipun Jin itu makhluk ghaib, mereka tidak mengetahui semua yang ghaib. Pengetahuan mereka juga terbatas. Jin mengakui sendiri akan kelemahannya, tidak mengetahui sergala jenis keghaiban termasuk nasib manusia di bumi ini, “Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka”. (QS. Al-Jin: 10).
Kemudian di ayat lain, Allah berfirman, “Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, jin baru mengetahuinya. Kalau sekiranya mengetahui hal yang ghaib tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan”. (QS. Saba’: 14).


5. Jin takut kepada benda keramat atau jimat

Sering digambarkan di media massa bahwa Jin atau syetan akan takut dan lari terbirit-birit saat melihat jimat atau benda keramat lainnya. Bahkan kadang diinformasikan Jin itu terbakar saat mendekat atau memegangnya. Itu adalah kedustaan yang dilakukan oleh para dukun (agen-agen syetan) agar jimat buatan mereka laris manis. Dan sebenarnya tidak begitu.
Allah-lah yang paling faham tentang apa saja yang disukai jin atau yang ditakutinya, kerana Dialah yang telah menciptakan mereka. Tidak ada satu ayat pun atau hadits Rasulullah yang menjelaskan bahwa jin takut pada jimat, isim, wifiq, rajah atau benda-benda pusaka lainnya. Justeru yang diberitakan oleh syari’at Islam adalah syaitan takut terhadap bacaan ayat-ayat suci atau do’a-do’a Rasulullah.
Misalnya sabda Rasulullah, “Sesungguhnya syetan pergi dan kabur dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat al-Baqarah”. (HR. Muslim, dari Abu Hurairah). Atau hadits lain, “Apabila kamu hendak tidur di pembaringan, bacalah ayat kursi sampai tuntas, kerana Allah senantiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi”. (HR. Bukhari, dari Abu Hurairah).


6. Jin hanya boleh dikalahkan oleh dukun atau orang pintar

Kesesatan lain yang harus diluruskan adalah keyakinan banyak masyarakat akan kesaktian sosok manusia yang disebut dukun. Banyak orang yang yakin bahwa gangguan dan kejahatan syaitan hanya boleh dikalahkan oleh kekuatan dukun. Sehingga mereka larinya selalu ke dukun bila ada orang yang kerasukan jin atau diganggu syaitan. Itu opini sesat yang harus segera diralat.
Ketahuilah bahwa Jin atau syaitan hanya takut kepada Allah dan orang-orang mukmin yang shalih yang banyak berdzikir. Kalau ada jin (syaitan) takut pada dukun, itu hanya acting (pura-pura) agar kita selalu pergi ke dukun, dengan begitu kita akan masuk dalam perangkap syaitan. Padahal datang ke dukun adalah perbuatan yang diharamkan.
Rasulullah bersabda, “...Dan aku perintahkan kalian untuk dzikir kepada Allah yang banyak. Perumpamaan orang yang banyak dzikir itu seperti orang yang dicari-cari dan dikejar oleh musuh. Lalu ia mendapatkan benteng kukuh yang boleh melindungi dirinya dari kejaran musuh. Begitulah seorang hamba, dia tidak akan selamat dai gangguan syaitan kecuali dengan dzikir kepada Allah.” (HR. Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadits hasan shahih).


7. Jin muslim boleh dijadikan khadam atau teman

Racun akidah yang berbahaya dan banyak dihembuskan mereka yang sesat adalah pernyataan bahawa, “Kita boleh berteman atau minta bantuan kepada jin yang muslim”. Padahal tidak ada satupun perintah syari’at yang membolehkan kita untuk minta bantuan Jin. Bahkan malah sebaliknya, kalau kita minta bantuan jin maka dosa dan kesalahan kita semakin bertambah. Di sisi lain, jin itu makhluk ghaib, tidak boleh kita lihat wujud aslinya. Bagaimana kita boleh membezakan antara yang muslim dengan yang kafir. Kalaupun dia muslim, kita tidak tahu apakah ia muslim yang shalih, atau yang munafik, fasik atau murtad. Mungkin  kafir, lalu berubah wujud dan menampakkan diri sebagai muslim shalih, bahkan sosok ustaz atau kyai. Sebagaimana lakonan para pemain sinetron dalam dunia manusia.
Al-Qur’an menceritakan pengakuan jin, “Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang shalih, dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.” (QS. al-Jin: 11).
Allah berfirman, “Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah mereka dosa dan kesalahan.” (QS. al-Jin: 6).


8. Jin tidak bisa menyakiti manusia

Ada orang kata bahawa Jin itu tidak boleh menyakiti manusia secara fisik, mereka hanya boleh mengganggu manusia secara non fisik. Sungguh, itu merupakan pernyataan yang salah. Jin boleh menyakiti manusia secara fisik, bahkan boleh membunuh dengan amarah dan dendamnya. Hanya saja kemampuan mereka umtuk melakukan hal itu terbatas. Dibatasi oleh kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki kita celaka atau mati kerana jin, maka terjadilah. Kalau Dia tidak menghendaki, Jin manapun tidak boleh mencelakakan kita. Sehingga kita terkadang melihat orang yang kena santet (sihir), akhirnya mati dengan tragis dan misterius.
Al-Qur’an telah menceritakan bahwa Allah telah memberi izin ke Jin (syaitan) untuk menyakiti Nabi Nuh ‘alaihis salam. Allah berfirman, “Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya, ‘Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan’. Allah berfirman, ‘Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan Kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (Kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran.” (QS. Shad: 41-43).


9. Jin bisa dilihat manusia dalam bentuk aslinya

Ini termasuk penyesatan yang fatal. Banyak orang meyakini bahawa ada manusia khusus –selain nabi dan rasul- yang boleh melihat jin dalam bentuk asalnya, bahkan mereka boleh masuk ke dunia Jin dan memantau kehidupan mereka. Itu keyakinan yang sesat, bertentangan dengan syari’at. Yang benar, tidak ada seorangpun –selain nabi dan rasul yang boleh melihat jin dalam bentuk asalnya-. Kalau ada yang mengaku boleh melakukan hal itu, itu bohong. Kalaupun dia telah masuk ke alam Jin, itu bukan alam mereka sebenarnya, tapi tipuan dan ilusi saja.
Allah telah berfirman, “Sesungguhnya ia (syaitan) dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak boleh melihat mereka." (QS. al-A’raf: 27). Ayat tersebut dengan jelas dan gamblang memberitahukan kepada kita semua bahwa makhluk halus (jin) dalam bentuk asalnya tidak boleh dilihat oleh mata atau ditangkap oleh kamera. Kecuali kalau jin tersebut menampakkan diri.
Rasulullah bewrsabda, “Jika kalian mendengar lolongan anjing dan ringkikan keledai di malam hari, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan syaitan. Kerana mereka (binatang tersebut) melihat apa yang tidak kamu lihat.” (HR. Abu Daud).
Maka dari itu Ibnu Hajar berkata, “Sesungguhnya syaitan boleh menampakkan diri dan melakukan penyerupaan yang boleh kita lihat wujudnya. Sedangkan firman Allah pada surat al-A’raf ayat 27, berlaku apabila jin dalam wujud asli penciptaannya.” (Kitab Fathul Bari: 9/ 55).


10. Jin disamakan dengan roh manusia yang telah keluar dari jasad

Termasuk keyakinan salah yang harus diluruskan adalah adanya roh gentayangan. Mereka meyakini bahwa roh orang yang mati tragis, terzhalimi atau tertindas, atau tidak wajar, maka rohnya akan gentayangan. Mereka sangat yakin, kalau ada orang yang telah meninggal secara tidak wajar, lalu di hari-hari berikutnya ada penampakan sosok orang tersebut, maka disimpulkan bahawa itu adalah roh yang gentayangan. Itu kesimpulan sesat-menyesatkan.
Roh orang yang telah mati, secara wajar atau tidak wajar, baik itu orang mukmin atau kafir, orang shalih atau brengsek, semuanya akan berada di alam barzakh (alam transit antara dunia dan akhirat). Di situ mereka akan merasakan adzab kubur atau nikmat kubur, tidak ada yang lepas lalu bergentayangan. Lalu siapa yang gentayangan, itu adalah jin (syetan) yang menampakkan diri dan menyerupai orang yang telah mati tersebut.
Allah berfirman, “Dan mereka bertanya kepada-mu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit." (QS. Al-Isra’: 85). Rasulullah juga bersabda, “Tidaklah ada seorang di antara kalian kecuali disertakan untuknya qorin dari jin dan qorin dari malaikat.” (HR. Muslim dan Ahmad dari Ibnu Mas’ud).
Dalam ayat lain Allah berfirman, "Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang kafir”. (QS. az-Zumar: 42).


Penutup

Marilah kita selalu mengingat pesan Allah dalam ayat berikut, “Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy). Kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman.” (QS. Ali Imran: 175).
Dan di ayat lain, “Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Fushshilat: 36).
Agar kita tidak dijajah oleh mitos yang tidak benar, dan keyakinan kita tidak salah dalam mengimani yang ghaib lalu melahirkan ketakutan yang salah, maka gunakanlah al-Qur’an dan al-Hadits sebagai parameternya dalam memahami hal yang ghaib secara benar.

ISTERI BOLEH DITUDUH NUSYUZ JIKA DERHAKA,ABAIKAN PASANGANSoalaan: Baru-baru ini saya ada terbaca mengenai nusyuz di akhbar.Mengikut pemahaman saya,nusyuz adalah apabila 'seorang isteri menderhaka pada suaminya'.

Namun,dalam akhbar berkenaan,si suami memfailkan nusyuz terhadap isterinya dengan mengatakan nusyuz itu sebagai 'kembali taat'.Bolehkah puan menjelaskan isu ini dengan lebih terperinci?

Jawapan: Perkembangan mutakhir yang menjadi viral media massa terutama dalam kalangan selebriti atau mereka dikenali dalam masyarakat adalah tuntutan difailan oleh suami ke mahkamah Syariah bagi mendapatkan perintah isteri nusyuz.

Kebanyakkan daripada fakta kes berkenaan juga adalah apabila si isteri itu mengambil tindakan keluar dari rumah kelamin atau tidak mahu menjalankan tugas serta kewajipan sebagai isteri terhadap suami.

Oleh itu,suami memfailkan tuntutan berkenaan iaitu sama ada suami berhasrat dengan adanya perintah nusyuz menyebabkan isteri tidak lagi berhak ke atas nafkahnya selagi dia masih nusyuz dan tidak bertaubat serta kembali mentaati suaminya dalam tempoh tertentu dan jika gagal,si isteri disabitkan sebagai nusyuz.

Ada sedikit sahaja perbezaan antara tuntutan kembali taat atau tuntutan untuk mendapatkan perintah nusyuz adalah bagi mendapatkan perintah nusyuz adalah bagi mendapatkan suatu perintah mahkamah yang mana daripada tindakan dilakukan pihak isteri yang disenaraikan adalah satu perbuatan bercanggah dengan kehendak dan perintah suami serta bertentangan syarak.

Jika ia dibuktikan ,maka si suami akan mendapat perintah perisytiharan isteri yang nusyuz.

Tuntutan bagi mendapatkan perintah kembali taat adalah permohonan suami kepada mahkamah untuk mengeluarkan arahan dalam bentuk perintah bagi mengarahkan isteri yang tidak lagi mentaati perintah suami,sudah ingkar atau keluar dari rumah didiami kembali semula kepada suami dan hidup seperti sebelumnya.

Malah,ada juga antara permohonan suami,selain mahkamah memerintahkan isteri kembali ke pangkuan suami,isteri yang gagal berbuat demikian disabitkan sebagai isteri nusyuz.

Justeru,sebenarnya ada persamaan dalam kedua-dua tuntutan kembali taat dan nusyuz.Lazimnya,tuntutan kemba bagi suami yang tidak mahu rumahtangganya menjadi lebih buruk dan berakhir dengan penceraian.

Tuntutan isteri nusyuz pula kebanyakannya menyebabkan krisis menjadi lebih lebih buruk dan rumah tangganya sukar diselamatkan.

Menurut hukumsyarak,isteri diwajibkan mentaati suaminya.Ini berdasarkan firman Allah Taala dalam surah Baqarah,ayat 228 bermaksud "Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) dengan cara yang sepatutnya (menurut syarak).

"Dalam pada itu orang laki-laki (suami) mempunyai darjat melebihi mereka (isteri).(ingatlah) Allah Maha Perkasa,lagi Maha Bijaksana". Menurut hadis diriwayatkan imam at-Tarmidzi daripada Abu Hurairah :"Kalaulah aku diperintahkan menyuruh seseorang supaya sujud kepada seseorang ,nescaya aku diperintahkan seseorang isteri supaya sujud kepada suami".

Oleh itu bersandarkan kepada kedua-dua dalil ini menjelaskan kedua-dua pihak suami mahupun isteri ada tugas dan tanggungjawab masing-masing

KOTAK GEAR PERLU DIJAGA RAPIJika perbatuan kenderaan baru anda mencecah 1,000 kilometer,kita perlu menghantar kenderaan untuk servis pertama.

Servis pertama ialah pemeriksaan terakhir yang sepatutnya dilakukan pada semua kenderaan baru.Perkara yang perlu dilakukan pada semua kenderaan baru.Perkara yang perlu dilakukan ketika servis pertama ialh menukar semua jenis minyak pada kereta termasuk  minyak kotak gear.

Jangan abaikan servis pertama ini kerana pada masa ini minyak enjin dan kotak gear yang mengandungi lebihan besi atau habuk besi dalam enjin dibuang bagi mengelak ia terhakis.

Untuk kereta versi automatik  pula penukarannya ialah setiap 15,000 atau 20,000 km.Bagi versi manual penukaran perlu dilakukan setiap 40,000 atau 50,000 km.

Perkara ini sangat penting bagi menjamin kotak gear sentiasa bergerak lancar dan dalam keadaan suhu operasi normal.

Bagaimana pun ,untuk menukar minyak kotak gear bergantung kepada kereta dan jenis kotak gear yang disarankan dalam manual kereta.

Dicadangkan  setiap dua kali menukar monyak kotak gear masukkan sedikit gear treatment.Setiap kali melakukan servis kenderaan minta mekanik memeriksa paras minyak kotak gear.

Pastikan ia  melebihi paras minimun .Jangan memandu kenderaan jika paras minyak gear kurang dari tahap minimun bagi mengelak kerosakan gigi gear.

Bagi kereta manual,ketika memandu jangan sekali-kali meletakkan kaki diatas pedal klac .Ia boleh memendekkan jangka hayat piring klac dan merosakkan gigi gear kereta anda.

Laraskan paras klac supaya berada dalam keadaan sesuai dengan panjang kaki anda dengan meminta bantuan mekanik.Jangan paksa sekiranya gear tidak masuk,sebaiknya cuba lepaskan brek tangan dahulu.

Ketika berada pada lampu isyarat ,naturalkan gear dan tarik brek tangan.Jangan biar enjin melahu dalam keadaan gear.

Minta bantuan mekanik mengenalpasti kelajuan maksimun kotak gear dan jangan memandu melebihi kelajuan maksimun.

bagi kereta automatik,pastikan anda faham kegunaan semua paras gear iaitu P,R,D,L,2 dan 3.Bagi pemanduan biasa,gunakan D dan apabila memotong,gunakan butang Overdrive (OD).

Sekiranya kereta anda tidak mempunya butang OD anda perlu menerima hakikat kereta anda tidak boleh dipandu agresif.

Jangan gunakan OD pada kelajuan melebihi 100 km/jam kerana fungsinya seperti kita menurunkan gear dari 5 ke 4 apabila memotong dan tetap pada gear 4 sehingga kita memadamkan butang OD.

Sekiranya terdapat lelehan atau kebocoran minyak dari kotak gear jangan panik kerana ia tidak rosak.Kemungkinan pelapik getahnya sudah rosak.Periksa paras minyak kotak gear secara kerap dan pastikan ia sentiasa mencukupi.

Setiap kali menukar p[iring klac tukar sekali pelapik minyak walaupun ia tidak bocor kerana jangka hayatnya sama dengan piring klac.


KENDERAAN DITARIK? KETAHUI HAK ANDAKenderaan tidak besar atau kecil,mahal atau murah merupakan satu keperluan kepada semua dewasa ini.Oleh kerana ia menjadi satu keperluan pasti akan sentiasa dicari oleh setiap anggota masyarakat.

Dengan bertambahnya bilangan penduduk baik desa mahupun bandaraya,maka secara logiknya permintaan terhadap kenderaan akan semakin bertambah secara langsung akan mengakibatkan terbitnya kepelbagaian dalam penawaran.

Disebabkan itu,dewasa ini anda dapat melihat baik pengeluar kenderaan mahupun penjual kenderaan terpakai (second-hand) menawarkan pelbagai pakej bagi menarik minat belian.

Biasanya ,apabila anda menghadapi masalah pembayaran,ialah Si Penarik kereta yang mana menjadi lumrah bagi kebanyakkan mandsa tarik akan menjadi 'mati kutu' apabila berdepan dengan masalah ini.

Selain dari kenderaan akan ditarik bila-bila masa selepas dua bulan 21 hari,ada pekerja bank (bukan semua) yang bersekongkol dengan si penarik kereta membekalkan maklumat pemimjam selain:

1. Tidak membenarkan bayaran dibuat jika penarik kereta memaklumkan bahawa kenderaan dengan ansurans tertunggak telah ditemui.

2. Memberi surat penarikan terus kepada penarik kereta Bukan kepada pemilik.

3.Tetap keluarkan arahan tarik kenderaan walaupun pemilik telah berbincang dengan tarikh bayaran.

4.Membiarkan penarik kenderaan menggunakan kenderaan itu sebelum diserahkan kepada bank.

5. Menghantar surat saman/tuntutan dan

6. Bila kenderaan ditarik dan dilelong pada harga kurang daripada hutang ,pihak bank kenakan tindakan sivil terhadap bekas pemilik.

Bila keadaan -keadaan tersebut terjadi,dengan mengetahui hak anda sebagai pengguna,anda boleh mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penindasan si penarik si penarik kereta .Perlu diingat bahawa dibawah Akta Sewa Beli (Pindaan) 2010 yang telah dikuat kuasakan,institusi kewangan tidak dibenarkan untuk menarik kenderaan yang gagal membuat bayaran bulanan sekiranya penyewa telah melunaskan lebih 75 peratus daripada jumlah pinjaman sewa belinya apabila Rang Undang-Undang Sewa Beli (pindaan)2010 diwartakan kelak.

Persatuan keselamatan Pengguna Kuala Lumpur (PKP) yakin bahawa anda semua tahu bahawa perkara yang disenaraikan dibawah menjadi kesalahan bagi sipenarik kereta dan boleh dibawa ke pihak berkuasa untuk diadukan.

1.Undang-undang telah menetapkan bahawa kenderaan yang tertunggak bayaran ansurannya yang diletakkan di dalam kawasan rumah tidak boleh ditarik.Justeru itu,tindakan menunggu pemilik sehingga keluar rumah dan mengganggu atau memberikan tekanan adalah salah disudut perundangan.

2.Kenderaan yang diletakkan di kawasan letak kereta awam hanya boleh ditarik pada waktu bekerja sahaja.

3.Penarik kenderaan mestilah pekerja syarikat kewangan pinjaman dibuat dan perlu mempunyai kad kuasa yang sah kepada pemilik sewaktu mahu menarik kenderaan tersebut.

4.Sebuah kenderaan itu hanya boleh ditarik apabila laporan polis dibuat BUKANNYA sebelum itu.

5.Mereka yang ditugaskan untuk menarik kenderaan bermotor hendaklah seminimun mungkin,melainkan dalam keadaan yang memerlukan kumpulan yang lebih ramai serta dilarang sama sekali menggunakan kekerasan.

6.Penyewa hendaklah diberi masa yang mencukupi untuk mengeluarkan barang-barang peribadi daripada kenderaan bermotor yang akan ditarik.

7.Pastikan anda telah menerima notis jadual keempat yang merupakan notis bertulis 21 hari yang menyatakan hasrat syarikat kewangan untuk menarik kenderaan bermotor 14 hari selepas tarikh notis Jadual Keempat,notis kedua akan dikeluarkan untuk memberitahu anda bahawa syarikat kewangan berhasrat untuk menarik kenderaan bermotor selepas luput notis Jadual Keempat. Notis berkenaan akan dihantar oleh syarikat kewangan itu sendiri atau melalui pos berdaftar ke alamat terakhir yang diketahui.

PKP menasihatkan anda untuk memerhati dan memastikan semua syarat diatas dipatuhi dan seandainya berlaku perlanggaran peraturan di atas,anda boleh membuat aduan kepada syarikat kewangan terbabit atau kepada Persatuan Syarikat-Syarikat Sewa Beli Malaysia.

Secara umum,masyarakat mengetahui dan terus beranggapan bahawa kumpulan penarik kereta adalah terdiri daripada gengster atau kumpulan kongsi gelap yang bergerak secara haram atau tidak mengikut undang-undang.

Oleh itu penting bagi proses penarikan kereta oleh pihak bank atau pembiaya mengikut undang-undang  dan peraturan sedia ada yang telus,bertanggungjawab dan sudah tentu yang didaftarkan serta diawasi oleh pihak berwajib.

Seterusnya pihak yang melaksanakan proses penarikan kereta berkenaan mestilah dilakukan secara teratur dan disiplin.

Dakwaan bahawa adanya pelanggan pinjaman sewa beli yang mungkin tidak memberikan kerjasama kepada penarik kereta tidak boleh dijadikan alasan untuk mengiktiraf kaedah atau pendekatan gengsterisme dalam perkara berkenaan.

Biasanya,syarikat kewangan akan melantik penarik yang berdaftar dengan Persatuan Syarikat-Syarikat sewa beli Malaysia untuk menarik balik kenderaan bermotor.Penarik mestilah menunjukkan kad pengenalannya,kad kuasa dan surat arahan penarikan yang dikeluarkan oleh syarikat kewangan yang membenarkan penarik mengambil kenderaan bermotor tersebut.Anda boleh meminta untuk melihat kad pengenalan dan kad kuasanya sebelum menyerahkan kenderaan anda.

Penarik haruslah menunjukkan sikap profesional semasa menjalankan tugas menarik kenderaan bermotor daripada anda.Persatuan Syarikat-Syarikat Kewangan Malaysia telah mengeluarkan "Garis Panduan Mengenai Perlantikan dan Perilaku Penarik"  untuk dipatuhi oleh penarik dan untuk melindungi kepentingan penyewa.

Hakikatnya penarikan kenderaan adalah jalan terakhir syarikat kewangan terhadap pengguna yang enggan membayar ansuran .Selain memberi notis amaran,syarikat kewangan wajar wajar mengemukakan dokumen lengkap dan menghantar wakil ketika operasi menarik kereta dilakukan.

Syarikat kewangan juga boleh menyediakan senarai syarikat penarik kereta berdaftar dan aktif sebagai rujukan pengguna.Walaupun institusi kewangan berhak mendapat harta milik mereka,namuntindakan ejen tarik kereta menggunakan kaedah tidak profesional yang mengancam keselamatan orang ramai wajar dihindari.


PENYEBAB RASA SAKIT DIPERUT KETIKA HARI PERTAMA DATANG HAIDNyeri haid kerap menjadi keluhan yang dirasakan kaum wanita saat hari pertama datang bulan. Nyeri haid atau dismenorrhea sendiri berasal dari bahasa yunani kuno yang berarti aliran menstruasi yang sulit. Dismenorrhea dapat dibahagi menjadi dua kategori besar, iaitu primer dan sekunder.

"Dismenorrhea primer didefinisikan sebagai nyeri haid yang timbul tanpa adanya kelainan pada organ reproduksi," tutur dr Hari Nugroho SpOG seperti dikutip dari buku 'Nyeri Haid Tidak (Selalu) Normal' yang disusun tim GMITS (Gynecologic Minimally Invasive Treatment Surabaya-www.trust-gmits.com).

"Dismenorrhea primer disebabkan oleh aktivitas otot rahim yang pada akhirnya mengakibatkan kurangnya pasukan darah ke dalam otot rahim (iskemia) dan menimbulkan rangsangan nyeri," lanjut dr Hari.

Sejatinya, saat mentruasi terjadi pelepasan sel endometrium atau sel pelapis sisi dalam rahim. Nah, sel endometrium ini sesaat sebelum terjadi menstruasi akan menebal akibat rangsangan hormon estrogen dan progesteron dari indung telur atau ovarium. Tujuan penebalan sel endometrium yakni sebagai penangkap embrio yang merupakan hasil pembuahan sperma dan sel telur.


Jika terjadi kehamilan, penebalan sel endometrium juga brfungsi sebagai tempat menempel dan tumbuhnya janin. Nantinya, kehamilan yang terjadi akan mempertahankan sel endometrium. Lantas, bagaimana jika tidak terjadi kehamilan?

"Indung telur tidak dapat menghasilkan estrogen dan progesteron terus menerus sehingga turunnya kadar estrogen dan progesteron dalam tubuh akan mengakibatkan lepasnya sel-sel endometrium keluar rahim, dan terjadilah perdarahan yang kita kenal sebagai menstruasi," tutur dr Hari.

Lepasnya sel endometrium akan melepaskan hormon yang disebut prostaglandin. Adanya hormon prostaglandin ini akan mengakibatkan kontraksi dari otot rahim yang dapat berlangsung beberapa minit dan dapat meningkatkan tekanan di dalam rahim hingga lebih dari 60 mmHg. Namun, patut diingat bahawa ada pula beberapa faktor lain yang juga dapat menyebabkan nyeri haid.

BAKAL SUAMI FARA FAUZANA SEORANG YANG BAIK DAN MEMILIKI KEPERIBADIAN MULIA


Ibu mana tidak gembira apabila anak kesayangan,yang membujang sehingga usia 36 tahu,akhirnya mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga.

Faridah Abdul Jalil ,58 ibu kepada bekas penyampai radio Hot FM,Fara Fauzana ,berasakan dirinya insan paling gembira ketika ini.Wanita itu turut meluahkan rasa syukur ke hadrat yang Maha Esa,malah tidak dapat menggambarkan betapa gembiranya beliau kerana Allah memakbulkan doanya.

Pada awalnya,Faridah akui sedikit sangsi dengan lamaran ahli perniagaan berkenaan yag hanya mahu diperkenalkan sebagai Hafiz.
"Kali pertama kami bertemu disebuah kafe saya akui sedikit sangsi dan bimbang dengan keikhlasannya.Bagaimanapun pada pandangan pertama,sayyz seorang lelaki budiman.

"Sebagai seorang ibu sudah tentu banyak perkara ingin diketahui.Selepas menyoal siasat latar belakangnya dan berbual-bual ternyata Hafiz mempunyai keperibadian yang tinggi.Selepas itu Hafiz membawa ibubapanya untuk berkenalan."katanya.

Fara akan melangsungkan perkahwinannya pada 17 september ini.

Sementara itu Fara memberitahu,belaiu mengenali jejaka bujang berasal dari Perak itu tapi menetap di Shah Alam sekitar dua tahun lalu.

Detik pertemuan bermula apabila mereka menghadiri majlis makan malam yang diaturkan teman rapat.Selepas bertemu kali kedua,wujud keserasian antara mereka.

KONSEP RESTORAN DALAM BAS MENDAPAT SAMBUTAN RAMAI DI JERTEH BESUT TERENGGANU
Idea kreatif mengubah suai bas sekolah menjadi restoren bergerak ternyata membuahkan hasil bagi tiga belia.

Idea kreatif mereka menerima sambutan baik pelanggan yang menyaksikan bulan pertama pelancaran restoran yang dinamakan 'Boombustic Food Truck' itu menghasilkan ke10,000.

Percubaan tiga anak muda itu,Ahmad Mursalin,27,Hafiz Shahrul Hussin,27 dan Rosmaizi Sirajuddin,29 menawarkan konsep makan sambil bersantai untuk keluarga di daerah terpencil itu.

Mereka dibantu oleh enam pekerja yang beroperasi di Seberang Jertih,Besut Terengganu.

Hafiz Shahrul mengakui keinginan tinggi untuk bekerja sendiri menjadi faktor utama mereka bermula dari bawah sejak jun lalu.

Katanya,pengalaman bekerja makan gaji dengan beberapa syarikat swasta turut digunakan untuk memajukan lagi perniagaan yang diuruskan mereka.

"Saya dan rakan kongsi,Ahmad Mursalin mengeluarkan duit simpanan sendiri RM 15,000 seorang sebagai modal perniagaan yang keseluruhannya berjumlah RM30,000.

"Kos itu termasuk membeli dan mengubahsuai bas serta menyediakan peralatan bagi menjalankan perniagaan."Katanya.

"Kerja menyelenggara dan pengubahsuian bas dilakukan sejak awal tahun ini dilakukan berperingkat sehingga dibuka secara rasmi awal jun lalu."Katanya.
"sambutan semakin menggalakkan sehingga ada yang sanggup beratur giliran kerana tempatnya hanya boleh memuatkan enam orang pada satu masa."Ujarnya.

Bagaimanapun katanya,beberapa meja dan kerusi turut disediakan secara santai diluar bas yang boleh menempatkan 30 orang.

"Jika pada hari biasa ,operasi perniagaan bermula dari jam 8.00 malam di seberang Jertih dan cuti hujung minggu pula kami akan bergerak ke tempat tumpuan orang ramai seperti dipantai Air Tawar dan Bukit Keluang."Katanya.

"Antara hidangan popular kami ialah sandwich cheese rembat serta sosej besar bas menggabungkan rasa barat,Mexico dan tempatan" katanya yang merancang menambah restoran lagi dalam masa terdekat.

Penaja

insan yang cintakan ilmu

Pengikut